Hej,

Hanna och Caroline heter vi och vi arbetar idag som undersköterskor. Under våra arbetspass möter vi 100 tals unika hem. Många av dessa hem är nya inom vårdkedjan och många har haft hemhjälp en längre tid. Vi upplever att det är ett stort problem för oss som arbetar med att följa de basala hygienrutiner som skall följas när man arbetar som vi gör. För att förtydliga vad vi menar så skall vi som arbetar inom vården följa föreskriften (SOSFS 2007:19) som socialstyrelsen står bakom. Där står det att vi som arbetar med kroppsnära arbeten där det föreligger risk att komma i kontakt med kroppsvätskor eller annan typ av smittorisk skall använda de skyddsmaterial som krävs. Detta för att utföra en säker hygienisk vård, där risken för vårdrelaterade infektionssjukdomar minskas. 

Med Skyddsmaterial menas förekläde, munskydd, handskar och ev visir/skyddsglasögon. Tillgång till handtvätt och handsprit skall även finnas. Då varje hem blir en arbetsplats, skall dessa skyddsmaterial finnas hos alla som har vård i hemmet. För att strukturera och att få allt skyddsmaterial samlat på ett och samma ställe, dels för personalen, men mer för individen som bor inte skall få personalens skyddsmaterial över allt, skapade vi Samaritan. 

Samaritan är ett förvaringssystem för engångshandskar, förkläden, munskydd, skoskydd, handsprit och inkluderar även en papperskorg. Där finns även ett fack som man kan placera visir/skyddsglasögon eller annat. Genom att hänga Samaritan i entrén, har vårdaren den skyddsutrustning som krävs, enkelt direkt via ankomst. Man kan hänga Samaritan över en dörr, en garderob eller i hatthyllan. Finns även till bilen.

När personalen sedan lämnar hemmet tar man av sig och slänger den skyddsutrustning som använts i papperskorgen och sedan desinfekterar händerna. 

Samaritan effektiviserar och strukturerar upp arbetsplatsen. Samaritan förbättrar hygienen, ökar medvetenheten och vikten om att tillämpa goda hygienrutiner. 

Det skall vara lätt att göra rätt. 

Hanna och Caroline