Hej hej Hanna och Caroline heter vi.

Under vårt arbete som undersköterskor möter vi 100 tals unika hem. Många av dessa hem är nya inom vårdkedjan och många har haft hemhjälp en längre tid.

Vi upplever att det ofta är ett problem för oss personal att följa de basala hygienrutiner, som skall följas när man arbetar som vi gör. För att förtydliga vad vi menar, så skall vi som arbetar inom vården följa föreskriften om basala hygienrutiner (SOSFS 2007:19) som socialstyrelsen står bakom.

Där står det att vi som arbetar med kroppsnära arbeten där det föreligger risk att komma i kontakt med kroppsvätskor och där det kan förekomma smittorisk, skall använda de skyddsmaterial som krävs. Detta för att utföra en säker hygienisk vård, där risken för vårdrelaterade infektionssjukdomar minskas. 

Med Skyddsmaterial menas förekläde, munskydd, handskar och ev visir/skyddsglasögon. Tillgång till handtvätt och handsprit skall även finnas.

Då varje hem blir en arbetsplats, skall dessa skyddsmaterial finnas hos alla som har vård i hemmet. För att följa de basala hygienrutinen, samt att strukturera så allt skyddsmaterial är samlat på ett och samma ställe. Man kan på så vis enklare hittar de material som krävs, men det ser även trevligare ut hemma hos individen.. 

Samaritan är ett förvaringssystem för engångshandskar, förkläden, munskydd, skoskydd, handsprit och inkluderar även en papperskorg. Där finns även ett fack som man kan placera visir/skyddsglasögon eller annat. Genom att hänga Samaritan i entrén, har vårdpersonal den skyddsutrustning som krävs, enkelt direkt via ankomst. Man kan hänga Samaritan över en dörr, en garderob eller i hatthyllan. Finns även till bilen.

När vårdpersonalen sedan lämnar hemmet tar de av sig och slänger de skyddsutrustning som använts i papperskorgen och sedan desinfekterar händerna. 

Samaritan effektiviserar och strukturerar upp arbetsplatsen. Samaritan förbättrar hygienen, ökar medvetenheten och vikten om att tillämpa goda hygienrutiner. 

Det skall vara lätt att göra rätt. 

                                        Hanna och Caroline